Zoznam tried › Trieda tercia A

Zoznamy žiakov: príma Atercia A
Triedny učiteľ: Mgr. Bibiána Komarová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Liana Citterová
3    Denis Gavula
4    Samuel Hudyma
5    Adam Jandušík
6    Natália Kedžuchová
7    Karolína Kellnerová
9    Jakub Kubík
10    Nathaniel Maľak
11    Tereza Molčanová
12    Lea Schindzielorzová
15    Diana Tatranská
16    Dávid Tatranský
17    Jakub Sucharek

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2024

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria