Posledná fotografia

Definitívna bodka. Osem, resp. štyri roky sa pohybovali medzi múrmi našej vzdelávacej pevnosti. Dnes tu boli naposledy. Prevziať oktávanské, resp. štvrtácke a maturitné vysvedčenia. Všetko dobré, vrchovato naplnený súkromný i profesijný život ;-)

26.05.2023

Atletická smotánka

V tohtoročnom okresnom kole atletiky zahviezdil spomedzi chlapčenských družstiev náš výberový tím v zložení Solak, Lafko, Kellner, Molčan, Jakubek a Mišek z kvarty a tercie. Prebojovali sa až na zlatý stupienok k čomu im srdečne blahoželáme ;-)

24.05.2023

Žiactvo z Litomyšlu

Nedávno sme si v rámci nášho partnerstva s českým mestom Litomyšl navzájom "vymenili" učiteľov. Tentokrát prišli na rad žiaci. Spoznávali Levoču a okolie, do Slovenského raja sa vybrali i priateľský turnaj vo futbale a volejbale sme si naordinovali.

21.-23.05.2023

U Hronského a Kmeťa

Spolu so sekunďákmi a tercianmi sme sa tradične vybrali navštíviť Dom Jozefa Cígera Hronského i Múzeum Adreja Kmeťa v Martine. V rámci literárno-historickej exkurzie tak žiaci bližšie spoznali život a tvorbu oboch osobností slovenskej literatúry a múzejníctva.

18.05.2023

Na besede okolo sveta

Na pôde knižnice Jána Henkela v Levoči sa konala ďalšia v rade besied, na ktorú sme boli pozvaní a oplatilo sa. Cestovateľ Peter Hoferek rozrozprával svoje vtipné zážitky z cesty okolo sveta, ktorú absolvoval stopom len s jedným batohom na pleciach.

16.05.2023

Adieu, ďalšia várka!

Slávnostne sme sa rozlúčili so štvrtákmi a oktavánmi, aby sme sa o týždeň stretli s maturantmi. Držíme im palce, aby zelená aj po ústnej maturitnej skúške pre nich ostala farbou nádeje a nie trpkou spomienkou na premárnené čosi z minulosti ;-)

12.05.2023

Posledný školácky tanec

Sepťáci aulu načačali, aby štvrtákom a oktavanom adieu povedali. Tanečným krokom v sentimentálnom opare, prirodzene. Bolo že to vravy, smiechu. Patrične im, reku. Kiežby aj na mature dali ladné pohyby pre vlastnú "future"... Nech im dopomáha, och :-D

11.05.2023

Gympľárska slávica

V okresnom kole súťaže v interpretácii ľudových piesní Slávik Slovenska v kategórii III našu školu reprezentovala Laura Šuňavská z kvarty a to úspešne. Porota jej spomedzi ďalších krojovaných so zlatom v hrdle prisúdila tretie miesto. Blahoželáme ;-)

11.05.2023

Prelietavá sieťohra

Najbližší rok bude zlatý pokál oslepovať vstúpivších na tretiacke a sepťácke teritórium. Toť víťazi medzitriedneho volejbalového pokonania, créme de la créme našej secesnej krásky. Porazení majú takto o rok znovu šancu... Načim začať trénovať :-)

09.05.2023

Naše amazonky v Litomyšli

V rámci 25. výročia podpisu Deklarácie o vzájomnej pomoci medzi Levočou a jej partnerskými mestami sa konal aj volejbalový turnaj žiačok v českom meste Litomyšl. Farby nášho gymnázia hájili prváčky, kvinťáčky i septimanky pod vedením nášho pána riaditeľa.

28.-30.04.2023

Celoštátna exibícia biohláv

Na prvých troch miestach sme sa síce neumiestnili, ale Katka Kellnerová a Ally Vadrová našu školu a pedagógov, ktorí ich pripravovali, ani v najmenšom nezahanbili, ba práve naopak. Sú úspešné riešiteľky na celoslovenskom kole biologickej olympiády.

21.-23.04.2023

Pohár predsedu kraja

Z basketbalového turnaja o pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja, v ktorom zápasilo 9 družstiev, tím reprezentujúci okres Levoča a Kežmarok vybojoval 2. miesto. Okresné farby v ľútom boji hájil aj náš telocvikársky tandem. Blahoželáme ;-)

22.04.2023

Deň narcisov a súnaležitosti

Každoročne sa aj naši žiaci, či už ako dobrovoľníci na chodbách školy a v uliciach Levoče, alebo ako štedrí darcovia, zapájajú do verejnej zbierky Ligy proti rakovine počas Dňa narcisov. Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany. Veľká vďaka za štedrú pomoc ;-)

20.04.2023

Návšteva z Litomyšlu

V rámci započatého partnerstva medzi naším gymnáziom a Gymnáziom Aloise Jiráska v Litomyšli sme si vymenili na pár dní učiteľov. S českými kolegyňami k nám však nezavítala len ich telesná schránka, lež i know-how, ktorým sme sa vzájomne častovali ;-)

16.-19.04.2023

Podkošoví virtuózi

Z krajského kola basketbalového turnaja v Sabinove si naši podkošoví virtuózi priniesli bronz. Spomedzi nadupaných deviatich tímov, ktorí našim nezostali nič dlžní a trápili ich do poslednej minúty, vybojovali tretie miesto, za čo im patrí veľká chvála. Blahoželáme ;-)

18.04.2023

Poveľkonočná oblievačka

Síce bol štvrtok, no keď ide o pánske huncútstva, tri dni hore-dole... čo tam po tom. Urobili sme si vlastný veľkonočný "pondelok". Prečo sa pred Saylar, našou americkou lektorkou, nepredviesť a nepočastovať ju našimi omladzovacími veľkonočnými zvykmi?

13.04.2023

Ešte raz o Hamletovi

Po odohranom predstavení Hamlet z pera anglického dramatika a básnika Williama Shakespeara v podaní divadla Kontra sa študentom zažiadalo diskusie. Plejádu nezodpovedaných otázok im prišiel v rámci hodiny literatúry objasniť herec Peter Čižmár.

13.04.2023

Join the Army po slovensky

Okrídlené "Join the Army" naživo. Študenti III.A a septimy sa mali možnosť oboznámiť s ozbrojenými silami SR. Ústami ich vyslaného zástupcu. Dozvedeli sa, čo je ich poslaním, kde pôsobia a aké podmienky je nutné splniť, aby sa k nim ktokoľvek mohol pridať.

13.04.2023

Najbasketbalisti v okrese

V okresnom basketbalovom turnaji žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií zvíťazili bodrí bojovníci z našej vzdelávacej pevnosti. Zlaté pokále sa už tlačia na poličkách s ostatnými kovmi a pristane im to tam. Držíme palce na krajskom kolbišti ;-)

13.04.2023

Traja o studenej vojne

Kým minulý rok to bolo o brodení sa zákopmi druhej svetovej, toho roku okúsili moc jadrových hlavíc studenej vojny. Okupácia 4. miesta spomedzi 17 tímov na krajskom kole československej dejepisnej súťaže jest geopolitickým dôsledkom ich vyčíňania.

05.04.2023

Hamlet divadla Kontra

Hamlet z pera svetoznámeho anglického dramatika a básnika Williama Shakespeara v podaní divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi v priestoroch auly nášho gymnázia bol famóznym zážitkom. Ďakujeme a tlieskame bravúrnym výkonom oboch hercov.

05.04.2023

Rovno do Kubína

V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína sa zaskvela Kornélia Kopaničáková z prímy. Z Mestského divadla v Levoči odchádzala ovenčená zlatom. Ani Adriana Neupauerová z II.A nezostala svojmu nadaniu nič dlžná. Striebrom ho učičíkala.

04.04.2023

Košíkoví odhodlanci

Na krajskom kole turnaja stredných škôl v badmintone pod Tatrami to naši šiesti odhodlanci "dokošíkovali" po 5. a 6. miesto. Bol to pionierský počin vzhľadom na našu nulovú históriu v tejto športovej disciplíne, avšak o to zapálenejší. Blahoželáme ;-)

04.04.2023

Basketbaloví argonauti

Z okresného kola stredných škôl v basketbale v strach naháňajúcej konkurencii obrov a obrýň nebotyčných výšok chniapajúcich po košoch si naši argonauti priniesli zlato a amazonky striebro. Blahoželáme a držíme palce na krajskom kolbišti ;-)

03.04.2023

Proti zubnému kazu

Ako vzniká zubný kaz a prečo? Ako mu predchádzať? Ako si správne čistiť zuby a ako vlastne správne jesť? Prišiel nám erudovane vysvetliť a názorne predviesť náš absolvent Štefan Mustakov, toho času stomatológ v Brne vyštudivší Masarykovu univerzitu.

31.03.2023

Páni chemici z kvarty

Chlapci z kvarty, Lukáš Novák, Tobias Marčišák, Radoslav Kellner a Lukáš Solák, hájili naše farby na chemickej olympiáde, kde boli všetci úspešní, najviac sa však blysol Lukáš Novák, ktorý svojimi vedomosťami a schopnosťami v laboratóriu získal 2. miesto.

30.03.2023

Jeden deň naruby

Dnes bol svet naruby. Na chvíľu sa žiaci stali učiteľmi... V súvislosti s Dňom učiteľov skrsla v niektorých hlavách táto kacírska myšlienka vedením napokon odobrená. A ani to nebolelo, ba práve naopak. Veľmi inšpiratívne inšpirujúcno inšpirujúc ;-)

29.03.2023

Komenského deň

V pôvodnom habitate pomaly vymierajúci druh, ohrozovaný rozličnými škodcami rezistentnými voči známym látkam... učitelia. Čím bude nahradená táto uprázdnená nika v potravinovom reťazci...? Dovtedy vďaka za milé slová a trochu pozemskej flóry ;-)

28.03.2023

Biblia pre pokročilých

Témou tohtoročnej biblickej olympiády boli knihy: Judita, Ester, Nehemiáš a 1. Petrov list. Tím v zložení Dária Repaská (I.A), Katarína Kellnerová (Sexta A) a Adriana Neupauerová (II.A) získal 1. miesto. Držíme palce v diecézneho kole na Spišskej Kapitule ;-)

28.03.2023

RoadTrip Úradu vlády SR

V rámci aktivity organizovanej Úradom vlády SR s názvom Jarný RoadTrip 2023 sa študenti oboznámili s problematikou financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, obzvlášť s príkladmi dobrej praxe z nášho regiónu.

24.03.2023

Uvažuješ o práci v IT?

Ako reálne vyzerá práca v IT, čo konkrétne robí CRM developer a čo tester, ako vyzerá vývoj softvéru, alebo pohovor a vzdelávanie potrebné pre prácu v tomto sektore a mnoho iného sme sa dozvedeli od Ladislava Wagnera a Tomáša Zajaca z firmy VISMA.

23.03.2023

CSI: expertný tím Levoča

Krajské kolo biologickej olympiády ovládol náš CSI tím. Ally Vandrová z oktávy 1. miesto, Katka Kellnerová zo sexty 2. miesto, Lukáš Novák z kvarty 4. miesto, Damián Repaský z 2.A 7. miesto, Karolína Jurčová z oktávy 9. miesto. Držíme palce v Bratislave ;-)

22.03.2023

Ponožková výzva

Pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu zorganizovala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, ktorá tu pôsobí už 30 rokov, ponožkovú výzvu, do ktorej sa zapojili opäť aj žiaci a učitelia našej školy. A neobmedzovali sme sa len na ponožky... ;-)

21.03.2023

Hádzanárski pionieri

V krajskom kole turnaja stredných škôl v hádzanej, ktorý sa konal v pondelok 20. marca v Prešove, sa naši odhodlaní pionieri na neprebádanom území medzi nemenej nabudenými súpermi umiestnili na treťom mieste. Blahoželáme k striebru ;-)

20.03.202

Maturita z agroturistiky

Po tohtoročnej maturite jedna celá generácia už nikdy z hlavy nedostane slovo agroturistika... Namojveru asi začnú aj ekofarmičky ako huby po daždi naprieč celým Slovenskom vyrastať. Aj takýto "impact" môže mať jedna skúška z (ej, veruže pre mnohých) cudzieho jazyka :-D

14.-16.03.2023

Kvalitné prostredie?

Nadácia ZSE podporila finančne realizáciu projektu s názvom Žijeme v kvalitnom prostredí?, v rámci ktorého budeme skúmať vzduch, vodu a pôdu z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska a to aj vďaka kvalitným meračom, ktoré sme tak mohli zakúpiť. Ďakujeme.

02.03.2023

Planet Lover o klíme

Vedeli ste, že za každý druhý nádych vďačíme oceánu a zároveň oceán pohlcuje najviac CO2? Aj to sme sa dozvedeli na dnešnej interaktívnej prednáške Alexandry Madrovej, zakladateľky organizácie Planet Lover. Témou prednášky bola Klíma.

23.02.2023

Strašidelné povesti

Alexander Gerbery priblížil našim študentom zaujímavý žáner mestských povestí. Porozprával im o ich histórii, o tom, ako sa postupom času menili, i o ich novodobých podobách. Zároveň im predstavil aj svoju knihu Strašidelné mestské legendy viažúce sa na Levoču.

08.02.2023

Legorobotici v akcii

Naši robotici sa zúčastnili na okresnom kole súťaže First Lego League. Spomedzi šiestich tímov si odniesli ocenenie Breaktought award udeľované za kvalitný dizajn robota. Síce nepostúpili, ale zo súťaže v Poprade si odnášajú množstvo cenných skúseností.

25.01.2023

Valentínske plesanie

Aula sa po čase opäť raz rozozvučala i jej povestná podlaha “rozvibrovala”. Nejedny črievice zodraté a tých zasrdiečkovaných kukučov, ajajáááj... Ani došlí rodičia našich ratolestí neodolali :-D Valentínsky ples je za nami, no už teraz sa tešíme na ďalší :-)

17.02.2023

Deň plný sŕdc a srdiečok

Plná škola lásky, amorikov, samé ňu-ňu-ňu a cmuky-cmuk, ružová a červená všade kam sa pozrieš, srdiečka pre srdiečka od srdiečka... Rozdávali sa ružičky, zamilované odkazy a koláčiky. Prosto svätý Valentín, sviatok všetkých "buchnutých" B-)

14.02.2023

Kvarťanský bioexpert

Na Valentína sa konalo okresné kolo teoreticko-praktickej biologickej olympiády v kategórii C, kde súťažili naši šikovníci z kvarty Lukáš Novák a Nataša Hockicková a to veľmi úspešne. Totiž Lukáš získal prvé miesto a postup na krajské kolo, k čomu mu blahoželáme ;-)

14.02.2023

Bránky, body, sekundy

Po mnohých rokoch sa na gymnaziálnej pôjde konal hádzanársky turnaj stredných škôl. V okresnom kole tejto súťaže si naši zo začiatku neistí bojovníci napokon odniesli zlaté a amazonky strieborné medaily. Blahoželáme ;-)

03.02.2023

Deň otvorených dverí

Naši učitelia vytiahli z talóna a predviedli záujemcom o štúdium niekoľko aktivít, ktorými sa snažia v rámci bežného školského roka naliať vedomosti do makovičiek a vtlačiť schopnosti do ručičiek všetkých učeniachtivých. A naši žiaci im v tom zručne asistovali.

02.02.2023

.

Šalianska Karolína

Karolína Kellnerová dnes v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko obsadila tretie miesto. Predviedla svoje umenie prednesu slovenských povestí tak autenticky, že prítomní, hoc sediac v bežnej škole, pocítili na okamih chlad kamenných múrov stredovekého hradu :-)

01.02.2023

Anglickí top spíkeri

Na okresnom kole anglickej olympiády v stredoškolských kategóriách 2A a 2B Martina z kvinty a Martin z III.A prevalcovali súperov a nenechali nikoho na pochybách o ich spíkerských schopnostiach. Blahoželáme obom k 1. miestu a držíme palce na krajskom kole ;-)

19.01.2023

Slnečná sústava "in ingľiš"

Na hodine anglického jazyka sa sekunďáci potulovali našou slnečnou sústavou. Okrem precíznych zručností a kreativity bravúrne predviedli aj svoje komunikačno-prezentačné schopnosti. Ako inak, vycizelovanou gramatikou s prebohatou slovnou zásobou :-)

18.01.2023

V zasneženom horskom raji

Po piatich dňoch a štyroch nociach radovánok v zasneženom raji (hoc prvý deň to vzhľadom na počasie vyzeralo skôr na turistický než na lyžiarsky kurz...) Bachledovej doliny s vyberanou spoločnosťou sa nikomu späť do našej vzdelávacej pevnosti ej veru nechce :-(

09.-13.01.2023

Vianočná akadémia

Vábivá atmosféra najkrajších sviatkov roka u nás vládla celý december a vyvrcholila vianočnou akadémiou. Dúfame, že ste si všetci tento úžasný večer u nás vychutnali a želáme Vám, aby ste ono "vianočné nastavenie" mali nielen na Vianoce, ale po celý rok ;-)

21.12.2022

Basketbalové pokonanie

Každoročný medzitriedny predvianočný basketbalový turnaj nenechal nikoho na pochybách o pohybovom a taktickom nadaní našich žiakov. Víťazom však môže byť len jeden a tentokrát sa fortuna usmiala na nájazdníkov zo IV.A a amazonky z II.A.

16.12.2022

Leadership z Prešova

Ako sa posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi? Čo funguje vo vedení ľudí z generácií X, generácie Y a generácie Z či Alfa? Odpovede aj na tieto otázky hľadali naši zástupcovia študentského parlamentu na konferencii pre školské parlamenty v Prešove.

15.12.2022

Stolnotenisoví mágovia

Ajhľa, striebrom ovenčené trio stolnotenisových mágov! Takto vysmiatí nám došli z okresného turnaja v Spišskom Podhradí. Adam a Dominik z kvarty a Matej z tercie sa nenechali zahanbiť pred konkurenciou a podali chvályhodný výkon. Blahoželáme ;-)

14.12.2022

Florbaloví zlatí majstri

Atmosféra hustla. Dusno upchávalo pľúca. Bijacovskí barbari sa so súpermi nepárali. Napokon však vyhral um a nie surová sila. Blahoželáme našim bohatierom k 1. miestu vo florbalovom turnaji stredných škôl levočského okresu a držíme palce v krajskom kole.

13.12.2022

"Gympľarsky" stromček

Kreatívne výtvory nášho drobizgu, v pote tváre zmajstrované, našli svoje opodstatnenie na levočskom Vianocami nasýtenom námestí... Vianočný stromček v našich "farbách" môžete zočiť pri fontáne dobročinnosti. Príďte sa pokochať ;-)

12.12.2022

Tímbilding na vrchu

Takmer všetko osadenstvo našej vzdelávacej pevnosti, tentokrát bez detisiek, lebo tímbilding, si vyliezlo na kopec, na riadny kopec, Kasprov vrch nad Zakopaným v Poľsku. Že prečo? Lebo úžasné výhľady a rozprávková atmosféra :-)

09.12.2022

O angličtine v knižnici

V Knižnici Jána Henkela sme sa zúčastnili mimoriadne zaujímavej a inšpiratívnej besedy s našou bývalou učiteľkou angličtiny, úspešnou lektorkou a dodnes učiteľkou, energiou nabitou osobnosťou, Mgr. Evou Chalupeckou. Ďakujeme za toto stretnutie.

08.12.2022

Mikulášske bowle

To aula maxima, kde všetko, malé i veľké zhromaždené, krája, mieša, zdobí a pije, pije, pijééé... Porota, degustátori zbehlí, rozhodla, že to v Sekunde A najlepšie mikulášske bowle! A tak odchádza svätec prvý raz od nás divne, obdarený viac než obdaruvší, očividne ;-)

06.12.2022

Stromček plný svetielok

Vianoce sa blížia míľovými krokmi a bez vianočného stromčeka si ich v našej secesnej kráske nemožno predstaviť. Nadýchajte sa spolu s nami vône čerstvého ihličia a nechajte sa oslepiť žiarou vianočných svetielok... Mnohých svetielok... Veľa...

05.12.2022

Veľa lásky v škatuli

Aj tohto roku sme sa zapojili do predvianočnej iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Žiaci a učitelia priniesli škatule všakovakých tvarov a vzorov naplnené množstvom maličkostí, ktoré na Vianoce zaiste potešia seniorov po celom Slovensku.

05.12.2022

V boji proti vírusu HIV

1. decembra je Svetový deň boja proti AIDS, aj preto sme si na hodine geografie s prímanmi posvietili na choroby sužujúce obyvateľstvo subsaharskej Afriky ako AIDS, ebola a malária. Žiaci zároveň predviedli svoje zručnosti v tímovej spolupráci a prezentovaní.

01.12.2022

Vianočné ozdoby

A tak sa stalo, že sú tu zase raz Vianoce a spolu s ostatnými školami sme sa zapojili do výzvy organizovanej mestom Levoča na výzdobu vianočného stromčeka na námestí. A tak čo malo šikovné ruky maľovalo, čo grambľavé to obsmŕdalo... :-D

30.11.2022

Das Beste vom Besten

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku má svojich víťazov. V kategórii 2A sa na prvých dvoch miestach umiestnili Tímea Tomalská z 2.A a Martina Strážiková z kvinty. V kategórii 2B Karolína Jurčová a Kristína Lafková z oktávy. Blahoželáme ;-)

28.11.2022

Greetings from London

Týždeň v Londýne? Nie zlé... ;-) Len škoda, že to tak rýchlo zbehlo a už sme znovu vybaľovali :-( Kiežby možnosť "spíkovať" s "nejtifspíkermi" bola hneď "za rohom". Milión zážitkov bude našťastie ešte nejaký ten čas doznievať a niektoré nikdy nevyprchajú :-)

15.-21.11.2022

Burger v školskej jedálni

Prídavné meno "zdravý" by sme pred fastfúdovým postrachom menom hamburger nehľadali... A predsa. Odborníci z bidfood.sk osadenstvu školskej jedálne i jej konzumentom dokázali, že burger môže byť nielen chutnou, ale aj zdravou dobrotou.

16.11.2022

Halloween purkpárty

Upíri z prímy a zombíci zo sekundy ovládli našu vzdelávaciu pevnosť a na jednu noc ju premenili na strašidelný zámok plný nástrah a všakovakých záhad... Všetky naturalizované strašidlá si tak aspoň raz v roku mohli dať šlofíka :-D

11.11.2022

Vyludzujúc dejiny

Ak súčasná hudba o nás mnohé napovedá, prečo sa potom podľa rovnakej premisy nepozrieť do hláv ľudí končiacej renesancie a prebíjajúceho sa baroka? Ako lepšie dostať dejiny novoveku pod hrošiu kožu žiakov? Aj vďaka Le nuove musiche.

08.11.2022

Kvapka darovanej krvi

Aj naši študenti sa dnes pridali k dobrovoľným darcom krvi v levočskej nemocnici. Na transfúziologickom oddelení tak posilnili rady ostatných odvážlivcov, ktorým nie sú životy iných ľahostajné. Za to im všetkým patrí veľká vďaka!  

07.11.2022

Kvarťanské lakocinky, s.r.o.

Pripraviť catering na konferenciu alebo na občianku v kvarte nie je to isté. Od nápadu, cez nákup až po výrobu lakociniek si žiaci reálne "ohmatali", že vstupy a výstupy výroby sú alfou a omegou efektívneho fungovania každej firmy i domácnosti. Dobrú chuť ;-)

21.10.2022

Ružový október proti nádorom

Október sa nesie v ružovej farbe, ktorá symbolizuje dôležitosť prevencie proti nádorovému ochoreniu prsníka. Preto sme na hodine biológie spolu s tretiakmi zisťovali, čo môže byť príčinou a hľadali sme nositeľky mutácie kľúčového génu. P.S. Prevencia je najlepší liek.

19.10.2022

Nová várka "farmárov"

Pohrabano, pokarmeno i podojeno... Noví "sezónni" pracovníci na našej veľkofarme absolvovali skúšky obstojne. Tešíme sa, lebo schopných zamestnancov je dnes ako šafranu. Uvidíme, či im um, sila a zmysel pre spoluprácu vydržia celých osem rokov. Veľa šťastia!

14.10.2022

Ľadový Ötzi po anglicky

Keď turisti v roku 1991 vysoko v Alpách našli mŕtvolu muža v snehu, nemohli tušiť, čo za objav sa im podaril. Ľadový muž Ötzi z chalkolitu je dnes už známy na celom svete a učia sa o ňom žiaci nielen na hodinách dejepisu, ale i naši malí angličtinári z tercie.

06.10.2022

Malí mozgu výskumníci

Tento rok bol v rámci Európskej noci výskumníkov aj Poprad miestom prehliadky vedy a výskumu. Žiaci tercie a kvarty aktívne vyskúšali ich zákutia cez rýchle pokusy. Pomyselnou čerešničkou bola analýza vlastného mozgu či prednáška o forenznej chémii.

30.09.2022

Slovenským rajom

K 16. ročníku Európskej noci výskumníkov sa pripojilo aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, kam sme sa vybrali v rámci geografického seminára. Enviromentalista Matej Pisarčík hovoril o udržateľnosti a ochrane klímy či vzácnom biotope Slovenského raja.

30.09.2022

Zbierka Biela pastelka

Každoročne sa dobrovoľníci z radov našich študentov zapájajú do zbierky Biela pastelka. Brázdili najprv chodby a triedy gymnázia. Napokon sa vrhli do ulíc. Darcom z radov obyvateľov našej secesnej krásky i všetkým ostatným veľmi pekne ďakujeme.

23.09.2022

Európsky deň jazykov

Rád spíkuješ, šprechuješ či gaváriš? Alebo len ľúbozvučne oné...? Tak by si si prišiel na svoje počas Európskeho dňa jazykov v aule nášho gymnázia. Rozmanité úlohy, pochúťky zo všetkých končín, ba aj karaoke bolo, i na ľudovú nôtu sa krepčilo :-)

23.09.2022

U Rúfusa a Kráľa

Po covidom vynútenej prestávke sme sa vrátili k tradícii literárnych exkurzií. Boli sme s kvarťákmi, oktavanmi a štvrtákmi na návšteve v Závažnej Porube u Milana Rúfusa a v Liptovskom Mikuláši v Múzeu Janka Kráľa, kde medzitým pribudla aj tzv. Šatňa legiend.

21.09.2022

Slávnostne ocenené

Blahoželáme úspešným absolventkám programu Duke of Edinburgh k zaslúženému oceneniu, ktoré si boli prevziať na slávnostnej ceremónii v Prešove. Za ostatný rok niekoľkokrát vystúpili zo svojej komfortnej zóny a pridali sa tak k tisícom študentov naprieč Európou.

20.09.2022

Pomaľované tváre

Všetci novopríchodzí vzdelaniachtiví už tradične prechádzajú tortúrou zvanou imatrikulácia. Predchádza tomu "maľovaná selanka", keď tretiaci prvákov a prímanov doriadia tak, že ich ani vlastná mater nespozná... :-D

12.09.2022

Nepriama turistická úmera

Prekráčali sme toho počas turistického kurzu v skutku dosť, no kým kilometre pribúdali, účastníci ubúdali... Na Popradské pleso v prvý deň došlo 40 kusov, na Hrebienku nás bolo už len 26 a na tretí deň v tôňach a hájoch levočských 11 zocelených :-D

07.-09.09.2022

.

Po žabích cestách

Kým na rodnú hrudu doľahne pľušť jesenná, vybrali sme sa vrámci braného cvičenia ešte rýchlo nachytať bronz na Žabiu cestu tu za humnami. Bolo že to kvákania, že ešte, ešte, tak reku lezte a čvachtajte sa do sýta, bo o chvíľu v škole už len "tma" :-D

07.09.2022

Chytení v osídlach

Každého nového obyvateľa našej vzdelávacej pevnosti najprv pekne jej zákutiami povodíme a až potom to naňho "vybalíme", keď už mágia miesta zariadi, že sa mu každý podriadi... Novozačarovaným prajeme pohodové štyri roky plné zážitkov a silných priateľstiev ;-)

06.09.2022

Nová prímanska várka

Nová várka prímanov sa vydala na osemročnú púť za vzdelaním a ako pútnickú palicu si zvolili našu "secesnú krásku". Nech sa vám s ňou príjemne kráča! No ešte predtým patrí sa ju poriadne spoznať a preto im triedny učiteľ "otvoril" najprv niekoľko dvier ;-)

06.09.2022

Ďalší školský začiatok

Po dvoch mesiacoch letných prázdnin, tak ako mnohokrát predtým, opäť v laviciach... Boli by sme veľmi radi, keby sa aj v novom školskom roku u nás všetci cítili dobre a do školy chodili radi. Obzvlášť noví prímania a prváci, ktorých týmto srdečne vítame ;-)

05.09.2022

Koniec školskej "lopoty"

Slávnostné ukončenie školského roka v aule gymnázia za nami... Rečnilo sa, odmeňovalo, ďakovalo, lúčilo, smialo sa i plakalo, hlavne však potilo. Všetkým obyvateľom našej vzdelávacej pevnosti s vežou prajeme letné prázdniny plné zážitkov ;-)

30.06.2022

Kráľovský juniáles

Bodka za školským rokom bude slávnostné ukončenie s bla-bla-bla a vysvedčeniami 30. júna, no roky tomu niečo chýbalo... Párty! Volajme to juniáles! A "škatuľkujme" tam učiteľov, a voľme kráľovnú a kráľa, a nech je hlavne kopec srandy :-D 

27.06.2022

Basketbalové finále

V druhom polroku prebiehalo medzitriedne basketbalové zápolenie, pričom z jednotlivých zápasov vyvstali štyri najsilnejšie tímy, ktoré sa takto pred koncom roka stretli v napínavom semifinále a finále. Zlatý pokál budú nakoniec od prachu leštiť druháci.

27.06.2022

Dofácki expedičníci

V historických análoch školy bude tretia "dofácka" expedícia navždy veľkými písmenami... Naši piati dobrodruhovia splavili rieku, liezli horami, prežili noc v divočine a to všetko na "cudzom" území. Blahoželáme k úspešnému absolvovaniu tzv. bronzovej expedície.

24.-25.06.2022

Plný školský dvor futbalu

V medzitriednom futbalovom turnaji "malých" sa prímania neprebojovali na žiadnu z prvých troch ovenčených pozícií. Sekunďania si odniesli bronz, striebro patrí terciánom a zlaté metále visia na hrudiach kvarťanov. Blahoželáme.

24.06.2022

Expedícia "nanečisto"

Cvičná expedícia v rámci DofE smer Sans Souci pri Iliašovciach. S nástrahami pobytu a prenocovania v prírode, odkázaní len sami na seba, sa naši dobrodruhovia popasovali príkladne. Absolvovali tak posledný krok pred veľkým finále...

17.-18.06.2022

Svetovým Spišom

Keď na dejepise zabŕdneme do stredoveku, nie je možné opomenúť Spiš. Jedinečné miesto, ktoré domáci síce prehliadajú, no celý svet híka. Ohúriť študentov nie je ľahké a nejakým "zapadákovom" tobôž nie. Alebo? Keď to urobíme interaktívne... 

15.06.2022

Kurz prvej pomoci

Sme zapojení do projektu o prekonávaní svojej komfortnej zóny The Duke of Edinburgh (DofE). Aj tento rok sa našla skupinka odvážnych. No predtým, než sa vrhnú do divočiny na "bronzovej expedícii", museli ešte absolvovať kurz prvej pomoci.

13.06.2022

Prímanské divadielka

V rámci hodín literatúry v príme A, nasajúc čo-to o literárnych útvaroch ako balada či bájka, sme trochu popustili uzdu fantázii, výrečnosti a kreativite... Žiaci si pripravili minidivadielka, vymysleli príbehy a "vybalili" to na spolužiakov. Bolo že to smiechu i drámy :-)

08.-09.06.2022

Oxanine Školopoly

Na občianke sme si zahrali stolovú hru "Školopoly". Nepoznáte? Nečudo. Čerstvo vytiahnutá z "piecky" Oxany Gunárovej z kvarty ešte len vystrelila do sveta. Mali sme tú česť oprobovať ju ako prví. Oxana by mala čo najskôr zájsť na patentový úrad ;-)

09.06.2022

Kórejské halušky

Aj svoj najnovší knižný hit Kórejské halušky predstavila študentom naša absolventka, momentálne úspešná spisovateľka a mama na plný úväzok, Dominika Sakmárová. Ďakujeme za príjemnú návštevu plnú nevšedných postrehov :-)

09.06.2022

Slávnostná kolaudácia

Slávnostne sme otvárali zrekonštruovaný suterén južného krídla našej secesnej krásky aj s telocvičňou. Všetci sa načačali, aj kroje oprášili, špivanky nacvičili, ba župan došli. Rečnilo sa i pásky sa prestrihovali. Hor sa na východné krídlo :-)

08.06.2022

Veľkí malí futbalisti

Na školskej pôde základky v Spišskom Podhradí sa odohral turnaj tímov v malom futbale starších žiakov z celého okresu. Náš výberový tím po úrputnom predpoludňajšom zápolení obsadil napokon 3. miesto. Blahoželáme!

08.06.2022

Kuchtil sa sponge cake

Hodiny cudzieho jazyka v "skostnatenom" svete školy boli vždy bránou do "zábavnejších" dimenzií. Ináč tomu nie je ani po vyše 30 rokoch od revolúcie. Tentokrát sa kuchtilo. "Ingľiš of kors". Cieľom bol sponge cake a či sa vydaril, posúďte sami :-)

08.06.2022

Kreatívne písanie

Predmety každodennej potreby sa už pri malej dávke kreativity môžu zmeniť na hotové umelecké dielka oplývajúce vtipom aj príbehom. A práve príbeh, kreativita a "ingliš" boli ústredným bodom hodiny kreatívneho písania. "Čekujte"!

07.06.2022

Beseda so Sabom

?

01.06.2022

Deň detí v športovom

Deň detí sme slávili v športovom. Malí aj veľkí si zmerali sily v rôznych disciplínach. Vyhrať však môže len jeden a tentokrát to boli gladiátori zo sekundy, ktorým v kategórii "malých" a z I.A v kategórii "veľkých" právom patrí putovný pohár nultého ročníka športových hier.

01.06.2022

Maturitné vysvedčenia

Rozdávali sa maturitné vysvedčenia. Slávnostne. Vyštafírovane. A teraz hor sa do sveta! Všetkým účastníkom niekoľkoročného "zájazdu" prajeme priehrštia šťastia na ceste životom, nech už si zvolia akúkoľvek z jeho rozmanitých podôb.

30.05.2022

Krvavé predpoludnie

Ukázalo sa, že upírov medzi druhákmi niet, ale za to v tmavých hlbinách ich apatického školského "ja" sa prekvapivo skrýva množstvo vedátorských duší... Rezali sa, kvapkali, skúmali jedná radosť. A aký typ krvnej skupiny máte vy?

27.05.2022

Finančne gramotnejší

Na hodinu finančnej gramotnosti k nám zavítal virtuálny hosť, skúsený finančník, ktorý žiakov upozornil, na čo si pri investovaní dať pozor, prečo treba diverzifikovať, ako sa nedať nachytať a ako sa od mladého veku finančne "podkuť", aby nám to bolo na prospech.

26.05.2022

Florbalisti vo forme

V okresnom kole florbalového turnaja chlapcov, ktorý sa konal vo štvrtok v hale základnej školy na Francisciho ulici v Levoči, si naše zmiešané družstvo bojovníkov z prímy, sekundy, tercie a kvarty viedlo veľmi dobre a domov priniesli striebro. Blahoželáme.

26.05.2022

Krakov a Osvienčim

Po dvojročnej abstinencii sme sa konečne vybrali do sveta. Navštívili sme stredoveký podmanivý Krakov a skľučujúci podkožulezúci Osvienčim. A potom sa pýtaš tých "barbarov", čo sa vám najviac páčilo? A oni: jak sme špivali v aftobuše... :-D

19.05.2022

Evanjelický skvost

Nech v Levoči len zakopneš, si po uši "zababraný" históriou. Jeden z takých ikonických "kameňov" bol v stredoveku údajne popraviskom. Od 19. storočia onú krvavú vrstvu prekryl stánok duchovný. Chrám pre vtedy početnú miestnu evanjelickú obec.

18.05.2022

Podzemný soľný svet

Prímania, sekunďania i obyvatelia planéty Tercia vyrazili na sever do poľských končín. Prekutrali soľný podzemný svet v svetoznámej bani Vielička a Krakovom sa prehnali ako nenásytné kobylky, v peňaženkách nezostalo euro na eure :-D

16.05.2022

V mestskej galérii

V rámci predmetu Umenie a kultúra zavítali prváci do Mestskej galérie v Levoči. Okrem krásnych priestorov renesančného mestského paláca, v ktorom galéria sídli, obdivovali aj diela autorky Lorella Paleni v rámci výstavy Dcéra Anubis.

16.05.2022

Divadlo v réžii študentov

"Zázrak, čo prelieta nad čierny mrak", toť divadelné predstavenie o láske, priateľstve a nádeji, ktoré u nás odohrali študenti Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Sami dokonca zložili hudbu, ušili kostýmy i vyrobili kulisy. Ďakujeme za inšpiratívny zážitok ;-)

13.05.2022

Štvrtácke adieu pred maturitou

Odchádzajú štvrtáci, aby sa o týždeň vrátili maturanti. Pekne krásne si podali ruky s každým obyvateľom našej vzdelávacej pevnosti s vežou, zacengali na zvonec, príhovor predniesli, podarúnok obdržali, aj Gaudeamus zaspievali a poď ho s tablom do ulíc. Adieu 4.A!

13.05.2022

Rozlúčkový večierok

Odchádzajú nám štvrtáci, vrátia sa ešte ako maturanti a potom vystrelia do sveta ako absolventi. Tento cyklus "húsenice, larvy a motýľa" započali rozlúčkovým večierkom, ktorý im prichystali tretiaci a septimania. Spomínalo sa, rehotalo i trsalo :-)

12.05.2022

Bronzoví stolní tenisti

V okresnom kole stolnotenisového turnaja chlapcov, ktorý sa konal v športovej hale základnej školy v Spišskom Podhradí, si naše trio ping-pongových harcovníkov z tercie a kvarty počínalo dobre a do Levoče sa vrátili bronzoví. Blahoželáme.

11.05.2022

Medzi dvoma košmi

V rámci každoročného medzitriedneho turnaja v basketbale si postupne zmerali sily všetci zapojení. Bol to obvyklý ľúty boj, pretože trofej je tu vec cti. No zvíťaziť môže len jedno družstvo. Doteraz neprekonanú líniu víťazstiev tak obhájili opäť štvrtáci.

09.05.2022

Špekáčiková selanka

Spomeň prírodu, hneď by to betónovalo... Doteraz. No máme tu špekáčikovú generáciu... nie faldami, lež konaním. Videli ohnisko - už zakladali oheň, videli drevo - už stružlikali... Nikto sa neotrávil, aj loptu sme z potoka lovili, aj búrka sa privalila. Dobre bolo :-)

09.05.2022

Archivári na návšteve

Na Spiš zavítali študenti archívnictva z Univerzity Komenského v Bratislave a medzi nimi aj naša absolventka Laura Strnálová. Bol by hriech nezastaviť sa aj v Levoči a neprísť nás pozrieť. Ej, ale sme tú našu secesnú krásku riadne prevetrali :-D

06.05.2022

Ani my v máji nekosíme

Naše gymnázium sa pridalo k iniciatíve občianskeho združenia eLEj a spolu s ďalšími inštitúciami v meste sme časť nášho školského dvora nechali v máji nepokosený, čím chceme prispieť k zachovaniu biodiverzity a inšpirovať tak ďalších.

06.05.2022

Florbalom štiepení

V medzitriednom florbalovom pokonaní to zakaždým vrelo. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Zlatom ovenčení nakoniec odchádzali terciáni, striebro sa leskne na hrudiach prímanov, bronz budú leštiť sekunďania a kvarťanom ostali len oči pre plač...

02.05.2022

Jarná upratovacia čata

Starší žiaci skultúrňovali v rámci jedného jarného upratovacieho dňa okolie supermarketu Lidl v spolupráci s levočskou Zelenou hliadkou, ktorá každoročne pácha veľa dobra v našom meste. Kiež by mala z roka na rok menej a menej práce...

02.05.2022

Vábivé podoby umenia

V rámci predmetu Umenie a kultúra zavítali štvrtáci do Mestskej galérie v Levoči. Okrem krásnych priestorov renesančného mestského paláca, v ktorom galéria sídli, obdivovali aj diela autorky Lorella Paleni v rámci výstavy Dcéra Anubis.

29.04.2022

Ulice plné narcisov

Naši študenti každoročne v uliciach Levoče i na chodbách a v triedach gymnázia pomáhajú ako dobrovoľníci so zbierkou organizovanou Ligou proti rakovine počas Dňa narcisov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Všetkým darcom týmto veľmi pekne ďakujeme.

28.04.2022

Mladí majstri robotici

Naši traja robotickí experti si z krajského kola First Lego League Challenge v konkurencii nadupaných šiestich tímov priniesli bronz v celkovom hodnotení, dokonca v kategórii dizajn boli prví a vo výskumnom projekte získali 2. miesto. Blahoželáme.

25.04.2022

Blahom híkajúca Gaia

Do aktivít Zelenej hliadky v perle Spiša sa dobrovoľne zapojili aj žiaci z našej školy a takto "vyčíňali" v jednu aprílovú sobotu (!!!): s podobne zmýšľajúcimi sa zgrupovali, i haldy odpadkov vyzbierali, i žabkam k vode pomáhali. Gaia radosťou híka :-)

23.04.2022

Dvaja geografi v Prešove

Údajne si stačí sem-tam otvoriť atlas a len tak listovať, všetko ostatné už za vás urobia oči a mozog, vyjadril sa jeden z našich úspešných riešiteľov pred vyslaním do konkurečných vôd prešovských na krajské kolo geografickej olympiády. Kiež by každému tak "pálilo".

22.04.2022

Človek (ne)rozumný

Dnes je už všetko v okolí našej secesnej krásky v bujarom rozpuku. No ešte pred pár týždňami, keď sa príroda len prebúdzala, aj naši prímania a sekunďania svojou troškou prispeli k jej očiste od neblahých dopadov aktivít druhu homo, prepytujem, sapiens...

22.04.2022

Tri dni medzi špičkou

Z celoštátneho kola biologickej olympiády v kategórii B v teoreticko-praktickej časti si Katka Kellnerová z kvinty odnáša obrovské skúsenosti, ktoré naberala počas troch dní na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V ohromnej konkurencii sa umiestnila na 14. mieste.

21.04.2022

Volejbalové klanie

Nebolo chlpu, čo by zostal na mieste, jediného hlasu, čo by sa nezadrhol... Každoročný medzitriedny predveľkonočný volejbalový turnaj vyvrcholil veľkým finále. Zlatý pokál víťazov klania si napokon odniesol tím lancelotov zo IV.A.

12.04.2022

Get 2 IT "popoľsku"

Záverečné školenie projektu Get 2 IT v rámci cezhraničného programu INTERREG je za nami. Školenie cizelujúce mäkké zručnosti, zamerané prednostne na spoluprácu, bolo fantastické a dúfame, že sme sa s poľskými partnermi nevideli naposledy.

06.-08.04.2022

Angličtina s Grahamom

V učení sa cudzieho jazyka niet nad kontakt s "nejtífspíkerom". Toto spojivko nám každoročne pomáha rozžeraviť rodený Angličan Graham. Po týždni spíkovania vyzerali maturanti vyrehotaní - akože spokojní - akože maturita z angliny v suchu? Kiežby...

04.-08.04.2022

Sekunďácka prvá pomoc

Po zvládnutí teórie nastal čas na nácvik toho, ako by sme sa mali zachovať pri tepnovom, žilovom krvácaní, ako zvládnuť šok a ako správne podať prvú pomoc pri zástave srdca. Žiaci sekundy A zistili, že je to veru náročné. Avšak každá pomoc je lepšia ako žiadna.

07.04.2022

Traja experti na WW2

Gymnázium v Chebe už asi 30 rokov organizuje faktografickú dejepisnú súťaž, či skôr riadnu zaberačku z dejín. Tohto roku bola zameraná na druhú svetovú vojnu v Európe. V rámci krajského kola sa z 20 súťažiacich škôl náš trojčlenný tím umiestnil na 6. mieste.

06.04.2022

Hviezdoslavova Zuzana

Na tohtoročnom okresnom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovali Zuzka Zuščáková z triedy sekunda A a Jakub Kubík z triedy príma A. Zuzka v prednese prózy, v rámci kategórie III. získala 3. miesto. Blahoželáme ;-)

05.04.2022

Hernou doskou po nemecky

Herný turnaj nemeckých lancknechtov z I.A a kvinty... Kartičky, hracie dosky, figúrky a bojovný duch v pozore. Oproti bezohľadný nepriateľ: nemčina. Ľúúúty boj to bol. Nehodní odpadávali ako zhnité hrušky, len pár šprechoidných sa nepoddalo :-D

01.04.2022

Svedectvo z Osvienčimu

Navštívila nás pani Katka Malovecká, dcéra Kláry Jesenskej, preživšej koncentračný tábor Osvienčim a pochod smrti. Žiakom sprostredkovala spomienky svojej mamy a varovala pred vzmáhajúcim sa extrémizmom a popieraním holokaustu. Ďakujeme.

28.-31.03.2022

Fauna a flóra v malíčku

Svet fauny a flóry nie je ľahký chlebíček. Ako pre koho... V okresnom kole biologickej olympiády v kategórii zoológia si vybojovala Elizabeth Soľáková fantastické prvé miesto a jej kvarťanský súpútnik Jakub Strážik si v kategórii botanika domov priniesol bronz. Blahoželáme.

31.03.2022

Filmové kvízobranie

Dovoľ sexťákom filmové prezentácie, kvízy, hádanky a hneď sa to zvrhne. Spíkovali ostošesť, ani prestávka im nechýbala. Hoc chronicky známe filmy a seriály sa prepierali, len sme ústa otvárali, koľko sme o nich ani netušili. Prosto pedagogické nebíčko :-)

30.03.2022

Po anglicky poslepiačky

To the right... Oh, no, no! To the left... Oh, no, no! Ups... You know what... - let's take a break. Maturanti. Téma Communication. Hrajú sa?! A kto za nich zmaturuje?! ... "Slepý" vidí "bafčanie", "hluchý" počuje "drísty", no didaktický harcovník/čka žne ovocie.

28.03.2022

Keď funguje chémia

Kde kto sa v Mendelejevovej periodickej tabuľke prvkov stratí, no sú aj výnimky... Okresné kolo olympiády z chémie konané vo Svite ozdobili kvarťania Martina Strážiková striebrom a Filip Hanisko, ktorý skončil na 4. mieste. Blahoželáme.

25.03.2022

Levočou "aufdojč"

Šprechovalo sa v teréne. Frau Lehrerin Wassermann zobrala sexťácke zverenkyne vyvetrať... Túlali sa starým levočským mestom a v "hochdojč" sa mali ukázať, či väčšia alebo menšia haňba, že o svojej rodnej hrude čo-to (ne)vedia.

24.03.2022

Výskumné biotrio

Blahoželáme Katke Kellnerovej z kvinty k 2. miestu v kategórii B v krajskom kole biologickej olympiády a k jej postupu na celoslovenské kolbište. Ally Vandrová zo septimy v kategórii A a Damián Repaský z I.A v kategórii B boli úspešnými riešiteľmi.

23.03.2022

Krása čínskych znakov

Náš absolvent Dávid Šandala, študent sinológie na Univerzite Komenského v Bratislave, nám prišiel porozprávať o kráse i úskaliach čínskych znakov a ich používaní. No nezostalo len pri rozprávaní, lež i vizuálne centrá našej sivej kôry mozgovej boli stimulované.

23.03.2022

Utečenkyňa z Ukrajiny

Spojili sme sa online s Júliou, učiteľkou angličtiny z Ukrajiny, ktorá žije momentálne tu na Spiši. Júlia nám porozprávala tri reálne príbehy ľudí, s ktorými sa stretla počas toho, ako utekala so synom z Kyjeva, a tiež o tom ako sa jej darí v jej novom pôsobisku ďaleko od domova.

22.03.2022

Varíme po anglicky

Pachuť ústnej časti maturitnej skúšky visí vo vzduchu. Nezadržateľne sa zintenzívňuje... Načim ju prekryť... Keď už spíkovac, tak reku s plným bruchom. Poď ho teda kuchtiť. Dokonca sa zadarilo požívateľné. Hádam taká bude aj téma FOOD, keď si ju vytiahneme, plííííz!

22.03.2022

Deň odlišných ponožiek

Je len pár dní v roku, keď tí odlišní sú odrazu tí "normálni". Jedným z nich je Svetový deň downovho syndrómu. Deň, keď odrazu rozdielne ponožky na tej istej osobe sú cool. A preto vďaka všetkým bežne rozdielnoponožkovým ;-)

21.03.2022

V havajskom rytme

Po covidových strastiach sme mohli konečne oficiálne medzi sebou privítať našich medzitým už sekunďanov, aj "čerstvých" prímanov i prvákov. Predtým "len" fyzicky, teraz už aj "úradne", v havajskom rytme doplávali na svojich kanoe na našu vzdelávaciu pláž :-D

18.03.2022

Novákovie vedátor

V celoslovenskej Olympiáde mladých vedcov (IJSO) do 16 rokov súťažil Lukáš Novák z tercie A. Súťaž pozostáva z testu z biológie, chémie a fyziky a domáceho experimentu. Spomedzi takmer 250 súťažiacich sa Lukáš umiestnil na skvelom 23. mieste.

17.03.2022

Na ľade proti zime

So zimou sa lúčime, no ona stále nie a nie odísť. Klin sa klinom vybíja, tak reku, poďme korčuľovať... Prímania a sekunďáci cibrili svoje ľadové kreácie. Posúďte sami, ako im to kĺzalo... Dúfajme, že ju dostatočne vydesili a bude sa konečne porúčať :-D

16.03.2022

Chemický olympionik

Martin Strážik zo IV.A postúpil z krajského na celoslovenské kolo chemickej olympiády, kde sa síce neumiestnil na poprednom mieste, bol však úspešným riešiteľom v silnej konkurencii z celej krajiny. Želáme mu veľa úspechov na jeho ďalšej ceste za vzdelaním ;-)

10.03.2022

Trávime po anglicky

Žiaci tretieho ročníka a septimy "sa ponorili" do tráviacej sústavy človeka v angličtine s využitím metódy CLIL. Naučili sa mnohé nové slová, pričom sa potvrdilo staré známe, že z latinčiny vychádza mnoho jazykov, aj ten anglický.

04.03.2022

Podnikanie a putovanie

Dve hodiny výbornej besedy. O podnikaní a o putovaní. Ivan Milý z firmy Herba Drug s manželkou Soňou prešli 815 km peši z Francúzska do Santiaga de Compostela. Trvalo im to mesiac a bolo to plné zážitkov aj postrehov, o ktoré sa s nami podelili.

03.03.2022

Ako pracovať so zdrojmi

Patologickým javom dneška je, že každý má na všetko názor. Nepodložený zdrojmi alebo odvolávajúci sa na feak news. Študentský parlament školy prišiel s iniciatívou pozrieť sa bližšie na zúbok tejto problematike práve v súvislosti s aktuálnym dianím na Ukrajine.

02.03.2022

Zbierka pre Ukrajinu

Študenti našej školy sa rozhodol pomôcť Ukrajincom. Zorganizovali zbierku s tým, že vyzbierané peniaze putovali do Spojenej školy T. Ševčenka v Prešove, ktorá prijíma ukrajinských žiakov utekajúcich pred vojnou a organizuje pre nich vyučovanie.

28.02.2022

Fašiangový karneval

Fašiangy sme oslávili na školskom dvore, pučili do hláv šišky a zapíjali ešte sladšie, vrteli sa do rytmu i karnevalový zápas vo futbale zahrali. Celá plejáda alter ég defilovala pred našou vzdelávacou pevnosťou. Zaiste sme nejedného suseda z ulice inšpirovali :-D

18.02.2022

Voľby do žiackej rady

Boli že to voľby... Kalinčiak a jeho Reštavrácia šuvix. Kampaň bola ostrá, ba i priamy prenos z predvolebného štúdia sa konal. Všetci potom už len s napätím čakali na piatkové výsledky. Novej šéfke a členom blahoželáme. Pozorne budeme sledovať ich kroky ;-)

18.02.2022

Promo po základkách

Naši žiaci navštívili všetky tri základné školy v meste a priamo zo škôl nadviazali online spojenie s našimi vyučujúcimi a žiakmi priamo na hodinách. Reku, poďme ukázať nerozhodnutým, ako je u nás dobre... No nechoď sem ;-)

18.02.2022

Geografickí experti

Tento školský rok opäť vynikajúce výsledky v geografickej olympiáde. Máme dvoch šampiónov v kategóriách E, F - Radoslava Kellnera z tercie a Samuela Hudymu z prímy. Obaja sa umiestnili na 2. mieste a v apríli zabojujú na krajskom kole.

17.02.2022

Valentínske pobláznenie

Páčiš sa mi! Vyzeráš úžasne! Máš najkrajší úsmev... Bolo toho plná škola, lebo Valentín. Pobláznil všetkých. Všade samé srdiečka, želania, pusinky, priehrštia lásky... Zo sivej pevnosti odrazu ružový altánok. Našťastie len jeden deň v roku B-)

14.02.2022

Krajská ingľiš spíkerka

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B sa Martina Strážiková z kvarty umiestnila na 1. mieste. To bolo jej vstupenkou do krajského kola, kde si v silnej konkurencii anglicky premýšľajúcich hláv vybojovala 3. miesto. Blahoželáme ;-)

08.02.2022

Lyžiarsky kurz v Tatrách

Poloprázdne tatranské svahy sme ovládli razom, i počasie nám vyššia moc dopriala šmahom. Nakŕmení, uvírivkovaní a vyhraní sme odfukovali večer čo večer blahom. Hoc niektorí až príchodom temnej noci ožili, penzión sme tentokrát nevytopili...

24.-28.01.2022

Návšteva ministra

Navštívil nás minister školstva Branislav Gröhling. So študentmi pokecal, selfíčka vystrojil i darmi počastoval. Vkročil aj ku kvarťanom, ktorí mu cez instagram sľúbili koláč, aj ku druhákom, ktorí ho vyzvali na šachovú partičku. Častejšie by nás mohol prísť pozrieť.

27.01.2022

Ako na vysokej škole?

Zavítal k nám náš absolvent Nikolaj Šutý, ktorý žiakom porozprával o strastiach a slastiach vysokoškolského života. Dal tipy ako sa čo najlepšie pripraviť na prijímačky na medicínu a ako zvládať náročnosť vysokoškolského štúdia. Veríme, že mnohých inšpiroval.

21.01.2022

Podnikateľský plán

V kvarte sa žiaci celý polrok pripravovali na rolu podnikateľov a tento týždeň sa konečne predstavili v plnej paráde. Mali za úlohu odprezentovať svoj podnikateľský biznisplán. Víťazom sa stal tím Agroslužby MESSIS, s heslom Poorať a brániť.

20.01.2022

Beseda s europoslancom

V rámci hodín Občianskej výchovy "zavítal" do sekundy bývalý europoslanec a veľvyslanec v Kanade Miroslav Mikolášik. Žiakom priblížil, ako vyzerá život takého europoslanca a čomu všetkému sa v Európskom parlamente venoval. Ďakujeme za návštevu.

17.01.2022

Ingľiš okresná olympiáda

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriach 2A a 2B má víťazov - Martin Spišský z II.A a Karolína Jurčová zo septimy. V okresnom pokonaní skončili druhí. Za to Martina Strážiková z kvarty A v kategórii 1B sa z okresu vrátila so zlatom vo vrecku.

13.01.2022

Navždy sa zachovááá...

Trošku nostalgie za novembrovým mecheche (fotky konečne dorazili)... Nav-ždy sa zachová v pa-mä-ti stužkováááá... Zase raz a predsa v čomsi iná. Kvôli pandémii to bola skôr ministužková, ale v maxištýle. A po mnohých rokoch opäť v aule školy.

19.11.2021

Mikulášsky sviatok

Mikulášsky ansámbel 2021 v zostave jednorohý Radoroh, prítulná Čercica, nejednovaječné Archangelky, strapatý ujo z jedálne a miestny Don Mikuláš Juan... Nezabudol na nás, i dobroty rozdal, s logom miestnej zubárskej lobby... Načim vypisovať priepustky ;-)

06.12.2021

M. R. Štefánik na Spiši

Autorka výstavy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Ružena Kormošová nás poctila svojou návštevou a študentom septimy a 3.A odovzdala cenné informácie o živote tejto významnej osobnosti slovenských dejín a jeho spiatosti so Spišom.

03.12.2021

Krabičky plné lásky

K iniciatíve Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? sa pridali aj naši študenti a pre seniorov v domovoch dôchodcov prichystali spolu 18 škatúľ plných užitočných vecí i milých pozorností. Dúfame, že ich v tomto predvianočnom čase potešia.

26.11.2021

Poľskí partneri a Interreg

Druhá fáza spoločného poľsko-slovenského projektu je na konci. Vytýčené ciele sme naplnili a dúfame, že všetci účastníci sa nielen čo-to naučili, ale že sa aj zabavili a získali nových priateľov. Ďakujeme. Vidíme sa v marci 2022 ;-)

21.-26.11.2021

Deň boja za slobodu

Štrngali sme kľúčmi po 32 rokoch, no tentokrát nie preto, aby sme zvrhli totalitu - veď už 32 rokov žijeme v demokracii a napriek mnohým jej nedostatkom sa naši rodičia a starí rodičia vtedy postavili za správnu vec - ale aby sme si pripomenuli tento zlomový okamih.

16.-17.11.2021

Unesená triedna kniha

Že tradície treba dodržiavať, vírus-nevírus. A tak poď ho pečatiť. Triednu knihu. Teda erárny laptop... Štvrtáci to však vzali veľmi vážne. A z malého aktu liatia vosku bol odrazu scenár malého seriálu s odkazmi na súčasné slovenské reálie :-D

12.11.2021

V oblakoch po anglicky

Online angličtinu prvákov počastoval "návštevou" Tony Kirsch, Američan, letecký kapitán na Airbuse, ktorý porozprával množstvo zážitkov z ciest i zákulisia svojho neobvyklého povolania. Naše spikujúce "špongie" mu nedali vydýchnuť a nasávali jedna radosť :-)

02.11.2021

Mapovanie krasu

Svojou návštevou nás poctili vedeckí pracovníci z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorí predstavili prácu geografov venovanej mapovaniu Slovenského krasu. Odvážnejší zo žiakov opáčili aj 3D skener či analyzovali vodu z jaskynného systému.

26.10.2021

Anglina s Grahamom

Angličtinychtiví žiaci z rozličných ročníkov našej školy využili jedinečnú možnosť a zapojili sa do týždenného anglického kurzu s "nejtívspíkerom". Lektor Graham je u nás už ako doma a ani tentokrát nenechal nič na náhodu a frekventantom riadne "pod-coo-real" :-D

18.-22.10.2021

Verejná zbierka Hodina deťom

Hodina deťom je verejná zbierka, ktorá už 23 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom v ohrození. Opäť sa ako dobrovoľníci do zbierky zapojili aj naši študenti.Tento rok budú podporené organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám. Všetkým ďakujeme.

21.10.2021

Príma má veľa talentov

Hudobná výchova v príme sa zvrhla... Pani učiteľka nemala na výber, nebolo úniku. Že majú talent, pišťali. Tak, reku, ukážte sa! Celé si to sami vymysleli, zorganizovali a predviedli. A veruže, jeden mimický sval nezostal nenapínaný. Hotové pedagogické nebíčko :-)

06.10.2021

Deň výskumníkov

Počas Noci výskumníkov sme sa zapojili do projektu Vedecký kuriér a koštovali prácu chemika – detektíva. Vŕtali sme sa tak v chromatografii fixiek, odtlačkoch prstov zlodeja i slinách fajčiarov. Ak aspoň jedna žiacka duša podľahla čaru vedy, misia splnená ;-)

29.09.2021

Kreslíme bielou pastelkou

Každoročne sa dobrovoľníci z radov našich študentov zapájajú do zbierky Biela pastelka. Nebolo tomu ani ostatný piatok inakšie. Akurát pochôdzkový rajón sa akosi scvrkol, lebo covid... Brázdili "len" útroby školy, no v štedrosti žiaci nijako nezaostali. Ďakujeme :-)

24.09.2021

O Jánovi Henkelovi

Ján Henkel žil pred mnohými storočiami a s Levočou je spätý cez vzácnu pamiatku, renesančnú knižnicu nad severnou predsieňou Baziliky sv. Jakuba na Namestí Majstra Pavla. Jemu bola venovaná uskutočnivšia sa konferencia a my sme boli pri tom.

23.09.2021

Ako zapratať historika

Prímani-huncúti, že podkúria historikom budúcnosti... Vytvárali erb, epigrafický nápis, úradnú listinu a rodokmeň triedy tak, aby sa tieto "pamiatky" stali o niekoľko rokov predmetom výskumu pomocných vied historických. Keby sa vedci náhodou nudili :-)

20.09.2021

Imatrikulačné omaľovanky

Epidémia-neepidémia, tradícia je tradícia... Nové prvácke a primánske tváričky si prosto žiadajú farbičky... Kto sa chce s nami ťahať za prsty, ten musí byť šesťprstý... Toto je len varovanie! Imatrikulácie sa blížia, vážení!

17.09.2021

Ostrva, Brezová, Marčulina

Tri dni turistického kurzu za nami a v nohách niekoľko desiatok kilometrov. Ostrva, Brezová, Marčulina, toť neskromné ciele našich výšľapových chúťok... Všetky pokorené. Detiská zmorené. Straty ustálené... Načim sa vrátiť do lavíc :-(

08.-10.09.2021

Bonsaje a suiseki

V Levoči sa každý rok koná Národná výstava bonsajov a suiseki. Tentokrát už po 18. raz. Nechať si ujsť pohľad na toto sofistikované umenie ľudského ducha? Tak to teda nie! Pre pohladenie duše a upokojenie mysle školáka všetko :-)

10.09.2021

Mariahura a Kúty, traste sa!

Začiatok školského roka, na učenie ani pomyslieť a za oknami počasia raj... Kto by odolal? Takže tradične hopsa-hejsa do hory do lesa, Mariahura a Kúty, traste sa! No už zajtra a potom zas a znova... Radno krutej realite čeliť a s učením sa zderiť :-(

06.09.2021

Opäť a znova v laviciach

Jankova busta slávnostne "oprášená" - keď ho miluješ, nie je čo riešiť... :-D Všetkým novým prvákom aj prímanom, i ostatným (m)učeným tvorom našej vzdelávacej pevnosti veľa síl a úspechov v novom školskom roku ;-)

02.09.2021

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria