Informácie o prijímacom konaní
pre školský rok 2020/2021

 

 

V školskom roku 2020/ 2021 otvárame:

  • 1 triedu 1. ročníka gymnázia 7902 J so štvorročným vzdelávacím programom, do ktorej je možné prijať najviac 21 žiakov
  • 1 triedu 1. ročníka gymnázia 7902 J s osemročným vzdelávacím programom, do ktorej je možné prijať najviac 17 žiakov

 

 

Prihlášku podá uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020 (potvrdenie od lekára nie je potrebné). Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Prijímacie skúšky sú kvôli mimoriadnej situáci zrušené. Uchádzač je prijímaný na základe priemeru známok zo základnej školy (podrobnosti nižšie). Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku do 19. júna 2020. Prijímacia skúška sa koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

 

UPRAVENÉ KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM

UPRAVENÉ KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM (PRÍMA)

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria