Informačný systém školy

 

Vlastné konto na školskej stránke

Vytvorením vlastného konta profesora, študenta i rodičov na tomto webe získate okrem voľne prístupného obsahu prístup na e-Learningový portál školy s individuálnou databázou študentov a s možným využitím na vzdelávanie a otestovanie.

Na tomto portáli je možná napr.  komunikácia medzi žiakmi v triede i škole, medzi žiakmi a učiteľmi, v rodine, medzi rodičmi navzájom i s učiteľmi, možné je vytvorenie vlastných komunít a školskej sociálnej siete.

Taktiež je možné elektronické odhlasovanie stravy  a podľa dohody s triednym profesorom i elektronické ospravedlnenky, vytvorenie ankety a zisťovanie názorov v rámci školy.

Môžete si vytvoriť konto pre každého člena rodiny študenta.

 

Návod na vytvorenie

Môžete si vytvoriť samostatné konto jednak pre seba, aj dať vytvoriť rodičom.
 

Postup:

1. Na stránke našej školy - Prihlásenie - zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali od školy. Vo výnimočnom prípade, ak ho nemáte, vyžiadajte si ho od triedneho profesora, resp. od vyučujúcich informatiky.

2. Ak zadáte správne heslo, dostanete ponuku vytvoriť konto pre seba aj oboch rodičov. Niektoré úkony za študenta (napr. ospravedlňovanie) má právo vykonať iba rodič.

3. Následne zadajte názov a vlastné heslo pre seba alebo vybraného člena rodiny. Ako názov (prihlasovacie meno) odporúčame zvoliť e-mailovú adresu prihlasujúcej sa osoby. V prípade zabudnutia hesla, si budete môcť nechať zaslať heslo do Vašej e-mailovej schránky.

4. Po zaregistrovaní pri ďalších prihláseniach môžete použiť nové prihlasovacie meno a heslo už priamo na stránke školy. Systém Vás prihlási priamo, nie je nutné znova zadávať heslo, ktoré ste dostali zo školy, ale Vami vytvorené, ľahšie zapamätateľné.

 

Ďalšie inštrukcie nájdete v návode po zaregistrovaní a otvorení konta.

V nastaveniach (Settings) si po prvom vstupe zvoľte jazyk zobrazenia.

Spôsob prihlásenia cez obdržané meno a heslo je samozrejme použiteľný aj naďalej.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria