Rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

 

Riaditeľ školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka základnej školy, že vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom na nenaplnený počet miest pre školský rok 2024/2025.

Prijímacie skúšky sa budú konať 18. 6. 2024 8:00 hod.

Prihlášky do 2. kola je potrebné doručiť cez edupage alebo na adresu školy: Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča do 12. 6. 2024.

Kritériá pre prijímanie žiakov sú zverejnené v záložke Škola/Štúdium/Prijímacie skúšky.  

Ďalšie informácie na t. č.: 053/4512250

 

r o z h o d n u t i e

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria