PZ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1975

4. A 4. B 4. C

Slavomír Makovický

PhDr. Jozefína Ondrejčáková

Štefan Humeník RNDr. Štefan Hricík

Por.

 Priezvisko

 Meno

1.

 Alexová

 Anna

2.

 Bujňák

 Michal

3.

 Čaraková

 Anna

4.

 Fecíková

 Mária

5.

 Felber

 Róbert

6.

 Felingová

 Anna

7.

 Havirová

 Dagmar

8.

 Kačicová

 Jarmila

9.

 Klinga

 Igor

10.

 Kravcová

 Anna

11.

 Kredatusová

 Helena

12.

 Lesňak

 Štefan

13.

 Majgotová

 Jarmila

14.

 Martinková

 Klára

15.

 Olejárová

 Mária

16.

 Paľonderová

 Mária

17.

 Pekarčíková

 Viera

18.

 Petriková

 Marta

19.

 Petříková

 Kvetoslava 

20.

 Plačková

 Anna

21.

 Polláková

 Mária

22.

 Rácová

 Darina

23.

 Rychtarčíková 

 Markéta

24.

 Šarišský

 Vladimír

25.

 Štramová

 Janka

26.

 Tatarková

 Marcela

27.

 Zelená

 Mária

28.

 Tabáková

 Anna

29.

 Záhradníková

 Oľga

     
     
     

Por.

 Priezvisko

 Meno

1.

 Babejová

 Gabriela

2.

 Babíková

 Katarína

3.

 Blaško

 Dušan

4.

 Dravecká

 Helena

5.

 Dvorčák

 Jozef

6.

 Dzurík

 Marián

7.

 Dzurillová

 Helena

8.

 Garčárová

 Viera

9.

 Gorbárová

 Mária

10.

 Gura

 František 

11.

 Hanula

 Stanislav

12.

 Hromjaková

 Anna

13.

 Iľaš

 Ján

14.

 Iľašová

 Helena

15.

 Janačková

 Eleonóra

16.

 Kočiš

 Emil

17.

 Kuric

 Miroslav

18.

 Ledecká

 Jozefína

19.

 Lipták

 Ľubomír

20.

 Mikluščáková 

 Ľudmila

21.

 Mišagová

 Viera

22.

 Muchová

 Alžbeta

23.

 Novotná

 Anna

24.

 Očenášová

 Eva

25.

 Piľa

 Jozef

26.

 Popovičová

 Emília

27.

 Rokošná

 Ľudmila

28.

 Slugeň

 Pavol

29.

 Staňo

 Štefan

30.

 Zumríková

 Terézia

31.

 Žoldák

 Marián

     

Por.

 Priezvisko

 Meno

1.

 Babejová

 Katarína

2.

 Bednárik

 Štefan

3.

 Bednáriková

 Ľudmila

4.

 Beňová

 Daniela

5.

 Bujňáková

 Mária

6.

 Bulejová

 Zuzana

7.

 Cmorejová

 Anna

8.

 Čipkalová

 Galina

9.

 Divok

 František

10.

 Dzurňáková

 Elena

11.

 Hrebeňár

 František

12.

 Chlebový

 Vladimír

13.

 Kalafutová

 Božena

14.

 Kamenická

 Marta

15.

 Kapasný

 Imrich

16.

 Kedžuchová

 Darina

17.

 Kočiš

 Martin

18.

 Kočišová

 Magdaléna

19.

 Kollárová

 Júlia

20.

 Koperdák

 Jozef

21.

 Kováčová

 Anna

22.

 Kumorovik

 František

23.

 Kuricová

 Magdaléna 

24.

 Lacková

 Mária

25.

 Lesňáková

 Mária

26.

 Olejárová

 Marta

27.

 Oravec

 Stanislav

28.

 Orolin

 Štefan

29.

 Pajtinková

 Gabriela

30.

 Suchý

 Stanislav

31.

 Šimko

 Štefan

32.

 Wassermanová 

 Helena

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria