PZ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1971

3. A 3. B 3. C
Serafín Kresťan RNDr. Jozef Majerčák RNDr. Štefan Hricík

Por.

 Priezvisko

 Meno

1.

 Baranová

 Agnesa

2.

 Bujňáková

 Mária

3.

 Dluhoš

 Ján

4.

 Dluhoš

 Jozef

5.

 Dzurňáková

 Mária

6.

 Gajdoš

 Gejza

7.

 Hasajová

 Elena

8.

 Hasajová

 Mária

9.

 Hudecová

 Etela

10.

 Kaněra

 Jozef

11.

 Kopnický

 František 

12.

 Kudelová

 Darina

13.

 Lőrincová

 Eva

14.

 Mačáková

 Mária

15.

 Mihalov

 Vladimír

16.

 Palenčár

 Marián

17.

 Pašmík

 Marián

18.

 Richtarčíková 

 Eva

19.

 Sotáková

 Anna

20.

 Školíková

 Etela

21.

 Tatarko

 Peter

22.

 Tóthová

 Eva

23.

 Záhradníková

 Anna

     

Por.

 Priezvisko

 Meno

1.

 Adamčiak

 Vladimír 

2.

 Bundová

 Emília

3.

 Dluhošová

 Lýdia

4.

 Dublan

 Jozef

5.

 Gajdoš

 Marián

6.

 Heimschild

 Milan

7.

 Ivičič

 Ladislav

8.

 Jakubovičová 

 Mária

9.

 Kleščová

 Darina

10.

 Koperdanová

 Anna

11.

 Košalko

 Pavol

12.

 Koštialová

 Eva

13.

 Krigovská

 Zlatica

14.

 Labaj

 Emil

15.

 Lipovská

 Mária

16.

 Muransky

 Miloš

17.

 Orinčáková

 Anna

18.

 Podolinský

 Daniel

19.

 Richvalský

 Jozef

20.

 Sedlická

 Gabriela

21.

 Stolinová

 Dagmar

22.

 Toporcerová

 Marta

23.

 Uličný

 Miroslav

24.

 Vymazal

 Tomáš

Por.

 Priezvisko

 Meno

1.

 Baštová

 Viera

2.

 Bednárová

 Marta

3.

 Bendžala

 Jozef

4.

 Celec

 Ján

5.

 Dzurilla

 Jozef

6.

 Grigerová

 Mária

7.

 Gura

 Valentin 

8.

 Horbaľová

 Marta

9.

 Keller

 Jozef

10.

 Parobečková 

 Anna

11.

 Petrušková

 Emília

12.

 Porada

 Michal

13.

 Rovderová

 Eva

14.

 Šimko

 Jozef

15.

 Štalmach

 Emil

16.

 Tancošová

 Anna

17.

 Tarovský

 Peter

18.

 Venceľ

 Jozef

     
     
     
     
     

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria