PZ 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

1958

XI. A XI. B
   
Por.  Priezvisko  Meno
1.  Antal  František
2.
 Baran
 Vincent
3.
 Bednár
 Ján
4.
 Bergel
 Július
5.  Bileková  Mária
6.  Bodický  Ladislav
7.  Dluhošová  Lýdia
8.  Dugasová  Mária
9.  Fabián  Milan
10.  Gerbery  Igor
11.  Grigerová  Katarína
12.  Hamborská  Lucia
13.  Chovanec  Eduard
14.  Kolárska  Alžbeta
15.  Kožiar  Juraj
16.  Kulbalková  Jana
17.  Leňo  Michal
18.  Liptáková  Magdaléna
19.  Magutová  Viera
20.  Maršalková  Matilda
21.  Murinová  Milka
22.  Nodžák  Ondrej
23.  Novák  Jozef
24.  Paluba  Oto
25.  Petrek  Jozef
26.  Pivovarníček  František
27.  Pociová  Marta
28.  Proková  Mária
29.  Rovder  Ján
30.  Sonoga  Rudolf
31.  Stančíková  Ružena
32.  Škottová  Terézia
33.  Tomanová  Oľga
34.  Vantuško  František
35.  Vaškebová  Eva
36.  Zaduban  Ferdinand
37.  Zubaľová  Alžbeta
Por.  Priezvisko  Meno
1.  Bendík  Eduard
2.  Božinská  Eva
3.  Bujnovská  Anna
4.  Ďuricová  Marta
5.  Galovičová  Alžbeta
6.  Gondkovský  Gabriel
7.  Hakel  Ján
8.  Hanisková  Marta
9.  Hasaj  Pavol
10.  Kerecman  Igor
11.  Košalková  Anna
12.  Kukurová  Mária
13.  Leščák  Milan
14.  Mačugová  Klára
15.  Markuliková  Hilda
16.  Mikluš  Milan
17.  Olejár  Július
18.  Ordzovenský  Štefan
19.  Pagáčová  Magdaléna
20.  Piršč  Ivan
21.  Popovič  Dušan
22.  Radič  Anton
23.  Rendeši  Rudolf
24.  Spišský  Ladislav
25.  Suchá  Amália
26.  Šefčík  Pavol
27.  Šimková  Monika
28.  Tóth  Vladimír
29.  Valent  Vladimír
30.  Varady  Emil
31.  Vizvariová  Magdaléna
32.  Voško  František
33.  Zakucia  Michal
34.  Zoričák  Jozef
     
     
     

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria