Pedagogický zbor 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1986

4. A 4. B 4. C
Mgr. Milan Kolár RNDr. Štefan Hricík Mgr. Helena Virová
Por. Priezvisko Meno
1. Babjárová Marta
2. Baranová Eva
3. Brundzová Iveta
4. Dravecký Ľubomír
5. Fedák Daniel
6. Fehérová Mária
7. Galliková Janka
8. Gibalová Mária
9. Hakelová Drahomíra
10. Handlovičová Janka
11. Hanuľová Andrea
12. Hložná Monika
13. Holotňák Ondrej
14. Kandrová Viera
15. Mačugová Anna
16. Mederyová Marcela
17. Nemcová Daniela
18. Novotný Karol
19. Olejová Zlatica
20. Paluba Oto
21. Pisoň Karol
22. Pitoňáková Anna
23. Polaneková Jana
24. Pollačeková Eva
25. Sajdáková Ľudmila
26. Skotnica Vít
27. Vizváryová Eva
28. Voščeková Iveta
29. Zoričáková Zuzana
     
     
Por. Priezvisko Meno
1. Ambrozyová Ľudmila
2. Bajla Imrich
3. Balogh Slavomír
4. Bendík Radoslav
5. Bineková Marta
6. Boloz Miroslav
7. Bryndza Ivan
8. Búza Tibor
9. Dvorčák Štefan
10. Dzurňák Ľubomír
11. Falaštová Renáta
12. Gavula Ľubomír
13. Gerberyová Andrea
14. Hámorová Soňa
15. Juríková Anna
16. Kaščák Jozef
17. Kráľ Milan
18. Kramarčiková Marta
19. Mašlárová Iveta
20. Olejníková Marta
21. Pavlov Ján
22. Popovičová Marta
23. Suranovská Jana
24. Škurlová Daniela
25. Trepáč Norbert
26. Vantroba Štefan
27. Venglarčík Jozef
28. Zajacová Jana
29. Zombek Jaromír
30. Zombeková Ingrid
31. Zombeková Iveta
Por. Priezvisko Meno
1. Bednárik Radoslav
2. Boženková Ľuboslava
3. Bujňáková Ľudmila
4. Dzurilla Viktor
5. Ďurčány Mário
6. Harenčár Miroslav
7. Havlíková Marta
8. Hricová Mária
9. Hudáček Vladimír
10. Jasečková Magdaléna
11. Jendričáková Dana
12. Jurečko Ján
13. Kaliková Monika
14. Kamenická Jana
15. Kochanová Mária
16. Kuchčáková Mária
17. Leskovská Darina
18. Loyová Gabriela
19. Martiniaková Eva
20. Michálková Edita
21. Mirga Ivan
22. Pitoňáková Renáta
23. Pješčáková Elena
24. Prevendárová Iveta
25. Rerko Jozef
26. Rusnáková Blanka
27. Sanetrik Štefan
28. Slobodníková Miroslava
29. Surovková Alžbeta
30 Suváková Ľubomíra
     

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria