PZ 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1967

3. A 3. B 3. C
Ján Petrík Ladislav Lutter Ladislav Benko
Por.  Priezvisko  Meno
1.  Azirovičová  Nadežda
2.  Cmorejová  Mária
3.  Čížiková  Margita
4.  Felingová  Darina
5.  Grigerová  Katarína
6.  Hnátová  Helena
7.  Jezerčáková  Mária
8.  Juríková  Emília
9.  Kellnerová  Mária
10.  Kerecmanová   Nadežda 
11.  Krištofčíková  Ľudmila
12.  Kubusová  Mária
13.  Mačičeková  Katarína
14.  Mihalová  Edita
15.  Ondrejková  Jiřina
16.  Pekarčíková  Jozefa
17.  Staroňová  Alžbeta
18.  Styková  Mária
19.  Suráková  Helena
20.  Teplica  Ján
21.  Toporcerová  Emília
22.  Toporcerová  Irena
23.  Zummerová  Mária
24.  Semeš  Miroslav
     
     
Por.  Priezvisko  Meno
1.  Bartošová  Mária
2.  Boczek  Rudolf
3.  Dzurillová  Margita
4.  Ďurica  Tibor
5.  Gajdošík  Štefan
6.  Gally  Michal
7.  Heimschild  Ivan
8.  Hockicko  Jozef
9.  Hritz  Martin
10.  Karchutňák  Tomáš
11.  Kopkáš  Daniel
12.  Krigovský  Štefan
13.  Mačuga  Peter
14.  Meluchová  Mária
15.  Muri  Mikuláš
16.  Ondrejčák  Milan
17.  Ondrušová  Helena
18.  Puhák  Jozef
19.  Rusiňáková  Júlia
20.  Rusnák  Jaroslav
21.  Sminčák  František 
22.  Šiškovičová   Mária
23.  Šurc  Pavol
24.  Švirloch  Jozef
25.  Vančo  Ján
26.  Vrana  Štefan
Por.  Priezvisko  Meno
1.  Bujňák  Pavol
2.  Bujňáková  Katarína
3.  Harčiarová  Ľudmila
4.  Holotňáková  Gabriela
5.  Holubkovič  Jozef
6.  Hricková  Agnesa
7.  Hutyrová  Anna
8.  Jančová  Vlastimila 
9.  Janicová  Mária
10.  Kamenická  Mária
11.  Kaščák  Michal
12.  Košiar  Štefan
13.  Kuľová  Marta
14.  Maculová  Helena
15.  Maláková  Mária
16.  Micháleková  Jolana
17.  Oravcová  Božena
18.  Ovčárik  Šimon
19.  Pjatáková  Irena
20.  Slezák  Jozef
21.  Surovková  Anna
22.  Šmihuľová  Anna
23.  Tabak  Viktor
24.  Teplica  Michal
25.  Tureková  Mária
26.  Záhradníková   Alžbeta

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria