PZ 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1965

3. A 3. B 3. C
Štefan Humeník RNDr. Jozef Majerčák  Serafín Kresťan
1.  Babej   Peter
2.  Balážová  Gabriela
3.  Bartošová  Magdaléna
4.  Droppa  Ján
5.  Galovičová  Agnesa
6.  Garčárová  Mária
7.  Grajcárová  Mária
8.  Haniborský  František
9.  Chromčová  Katarína
10.  Jankovčin  Rudolf
11.  Jenčová  Mária
12.  Klagová  Katarína
13.  Kocurek  Ján
14.  Krištofčíková   Elena
15.  Leskovská  Magdaléna
16.  Lesňaková  Mária
17.  Madejová  Mária
18.  Odorčáková  Alžbeta
19.  Puhalla  František
20.  Roľková  Helena
21.  Rovderová  Elena
22.  Sečková  Božena
23.  Semanová  Mária
24.  Šelleng  František
25.  Škovirová  Agnesa
26.  Šuňavský  Dušan
27.  Urbanová  Viera
28.  Valkoššák  Ján
29.  Vaľková  Agnesa
30.  Vošková  Helena
1.  Baluchová  Marta
2.  Boroviaková  Eva
3.  Gallyová  Marianna
4.  Hympánová  Andrea
5.  Chajecová  Eva
6.  Chlebovec  Ondrej
7.  Iľašová  Mária
8.  Jarab   Jozef
9.  Jezerčáková   Ľudmila
10.  Jurčáková  Katarína
11.  Kellner   Ondrej
12.  Kozák  Jozef
13.  Kubusová  Eva
14.  Kušnír  Jozef
15.  Labuda  Peter
16.  Mačková  Božena
17.  Magut  Martin
18.  Meľuchová  Marta
19.  Miklušová  Mária
20.  Nováková  Františka
21.  Péchy  Alexander
22.  Račková  Katarína
23.  Slezák  Ján
24.  Stašová  Alžbeta
25.  Stavrovský  Jaroslav
26.  Suchá  Mária
27.  Vinárová  Mária
28.  Zubaľová  Elena
29.  Židek  Rudolf
     
1.  Baláž  Dionýz
2.  Bartoš  Stanislav
3.  Drahomirecký   Anton
4.  Duffer  Marián
5.  Felber  Alexius
6.  Gajdoš  Ladislav
7.  Hasajová  Marta
8.  Hrušovská  Ľudmila
9.  Ivan  Peter
10.  Jandušíková  Ľubomíra
11.  Kamenická  Eva
12.  Kaščáková  Margita
13.  Klimová  Emília
14.  Kochanová  Tatiana
15.  Kudelová  Eva
16.  Lazor  Michal
17.  Lukšíková  Božena
18.  Luptáková  Jana
19.  Michalič  Miron
20.  Micheľová  Magdaléna
21.  Miklóšová  Alexia
22.  Novotná  Mária
23.  Sabin  Juraj Vincent
24.  Slobodová  Eva
25.  Stašková  Elena
26.  Suchá  Mária
27.  Šimonič  Rudolf
28.  Tomčovčíková  Eva
29.  Žideková  Eva
     

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria