Výročia September - vežička Október - magistris coire November - GJFR Alumni Február - stretnutie Apríl - oslavy Pozvánka Pozdrav z MŠVVŠ SR Zasadnutie MZ Sponzori

Storočnice

Pozvánka

Milí naši absolventi,

školský rok 2013/2014 je pre našu školu rokom osláv 100. výročia prvého školského roku v novej secesnej budove.

Pozývame Vás, absolventov Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Levoči, na oslavy 100 – ročnice. Oslavy sa konajú dňa 26. apríla 2014 (sobota) so začiatkom o 10,00 hod. Chceme sa stretnúť, aby sme  spoločne prežili pekné chvíle so svojimi spolužiakmi a zaspomínali si na svoje študentské roky. Ak máte vôľu, chuť vidieť starých známych, nájdite si čas a príďte medzi nás.

Vzhľadom na to, že organizovanie takejto veľkej akcie je náročné, obraciame sa na Vás, ako na kontaktnú osobu Vašej triedy, so žiadosťou o spoluprácu.

Prosíme Vás, aby ste informovali svojich spolužiakov o pripravovanej akcii a zistili záujem o účasť na stretnutí do 4. apríla 2014.

Účasť na stretnutí, záväznú objednávku almanachu, príp. občerstvenia (obed v školskej jedálni), prosím, zaznačte do zoznamu kontaktov. Upozornite spolužiakov, že v prípade záujmu je nutné uhradiť poplatok do 11. apríla 2014 jednou z možností:

1. PLATBA NA ÚČET:

číslo účtu : 3226588058/0200,   IBAN:  SK1102000000003226588058

variabilný symbol: rok maturity

doplňujúci údaj banky: rodné priezvisko

UPOZORNENIE: Pri platbe musí byť uvedený variabilný symbol a doplňujúci údaj banky – pre identifikáciu Vašej platby. V opačnom prípade platba nebude pripísaná k Vášmu menu a ročníku.

2. PLATBA V HOTOVOSTI:

na sekretariáte Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča.

Milí naši absolventi,

v prípade Vašej ochoty podporiť prípravu a dôstojný priebeh osláv uvítame akýkoľvek sponzorský príspevok (číslo účtu: 3226588058/0200, variabilný symbol: 2014, doplňujúci údaj banky: sponzorstvo). Poďakovanie všetkým sponzorom a darcom bude uverejnené na webovej stránke školy. V prípade, že si darca nepraje byť zverejnený, oznámte nám to.

V prípade, že z nejakých dôvodov nemáte záujem alebo nemôžete s nami spolupracovať, prosíme Vás, aby ste nám poslali kontakt na inú osobu z Vašej triedy.

Tešíme sa na spoluprácu

organizačný výbor osláv

Viac informácií získate na tel. č. 053/4512250 a na webovej stránke školy gymjfrle.edupage.org

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria