Výročia September - vežička Október - magistris coire November - GJFR Alumni Február - stretnutie Apríl - oslavy Pozvánka Pozdrav z MŠVVŠ SR Zasadnutie MZ Sponzori

Storočnice

Február - stretnutie

 Abiturienti so zrakovým postihnutím na návšteve školy

   Verím, že nie len ja, ale aj ostatní prítomní si z posedenia odniesli pozitívne dojmy. Bolo neskutočne príjemné pozorovať, koľko optimizmu sa v ľuďoch so zrakovým postihnutím ukrýva. Mnohí z tých, ktorí sú zdraví a nemajú žiaden hendikep, si nedokážu vážiť svoj život tak  ako oni. Jeden pán ma svojimi slovami motivoval, keď povedal, že každý by mal čerpať z toho, na čo má vlohy a netreba smútiť nad tým, čo nám nejde a čo nemáme. Každý človek má predsa predpoklady na niečo iné a práve z toho by mal čo najviac vyťažiť. Veď nikto nie je dokonalý a jeden nemôže mať všetko.
  Osobne ma veľmi milo prekvapil aj fakt, že sa väčšina aktívne zapájala do diskusie. Mnohí nám s radosťou vyrozprávali svoje dojmy, zážitky a príbehy zo študentskej minulosti. Ich skúsenosti sa spájali so spolužiakmi, za ktorými v žiadnom prípade nezaostávali, ba naopak, nebáli sa vytrieliť všelijaké huncútstva. Na základe ich výpovedí si dovolím skonštatovať, že boli veľmi milo prekvapení z toho, že škola pre nich zorganizovala takéto stretnutie. Myslím, že to bola aj určitá motivácia pre terajších študentov školy,  aby pochopili, že jedinou prekážkou úspechu sú oni sami.

                                                                                                                        Lea Kútniková, IV.A

HISTORICKÉ STRETNUTIE ABSOLVENTOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM  ZO VŠETKÝCH GENERAČNÝCH ROČNÍKOV ŠTÁTNEHO GYMNÁZIA

V rámci osláv storočnice sa naša škola Gymnázium J. Francisciho-Rimavského snaží od septembra pripravovať zaujímavé stretnutia a podujatia venované najmä ľuďom, ktorí sa stali neodmysliteľnou súčasťou jej dlhej histórie.  Počúvame o ich úspechoch nielen v rámci nášho mesta, ale i celého Slovenska, ba i za jeho hranicami. Máloktoré gymnázium sa však môže pochváliť tým, že jeho približne 37 absolventov sa zaraďuje medzi študentov so zrakovým postihnutím.  Nielen storočná budova, ale aj učitelia, ktorí v nej našli svoje profesionálne zázemie, môžu byť právom hrdí na týchto absolventov, pretože maximálne zúročili stredoškolské štúdium na ďalšej ceste za vysokoškolským vzdelaním. Akým smerom sa uberala ich životná púť po opustení stredoškolských lavíc,  o tom sa s nami podelili v spomienkach a rozprávaniach na jedinečnom stretnutí.
V školskom roku 1989/1990 bolo pri Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského zriadené Gymnázium pre zrakovo postihnutú mládež s celoslovenskou pôsobnosťou.  Za pôsobenia riaditeľa Mgr. Jozefa Milčáka na ZŠ internátnej pre nevidiacich v Levoči vzišla iniciatíva, aby šikovní a nadaní žiaci mali možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu. Pri jeho všemožnom úsilí a dobrej spolupráci s vtedajším vedením gymnázia sa to podarilo. Prvá trieda (1.D) pozostávala zo šiestich študentov pod vedením triednej profesorky RNDr. Heleny Michálkovej. Roku 1988 Erika Domonkošová, žiačka Základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči, sa stala študentkou gymnázia a bola umiestnená do 30-člennej triedy s triednym profesorom PaedDr. Miroslavom Kamenickým, PhD. Silou vôle a húževnatosťou dokázala študovať zarovno s vidiacimi spolužiakmi s vynikajúcimi výsledkami a povzbudila tak ďalších nasledovníkov. V poradí druhou triedou  Gymnázia pre zrakovo postihnutú mládež bola trieda Mgr. Júliusa Olejára z rokov 1996 – 2000 a pozostávala zo šiestich študentov. V rokoch 1997 – 2001 študovali pod vedením   triednej  profesorky Mgr. Anny Trškovej  siedmi študenti. Nasledovala desaťčlenná trieda Mgr. Juraja Príloha v rokoch 1999 – 2003 a poslednou triedou GZPM pozostávajúcou zo šiestich dievčat bola trieda Mgr. Renáty Milčákovej z rokov 2000 – 2004. V školskom roku 2000/2001 sa rozhodla pre integráciu Darina Ondrušová a patrila medzi najlepších študentov 34-člennej triedy Mgr. Daniely Lafkovej.
Vôbec prvým nevidiacim abiturientom nášho gymnázia sa stal PaedDr. Ján Ličko (študoval v rokoch 1950 – 1955). Ďalšími integrovanými nevidiacimi študentmi boli p. Vizváry, p. Škultéty, p. Balog, p. Grega, všetci po vysokoškolských štúdiách si našli uplatnenie vo svojich oboroch. Práve títo hostia začali so spomínaním ako prví. Štúdium v päťdesiatych rokoch nebolo vôbec ľahké a sme radi, že v rozprávaniach ukázali aj našim študentom, ako sa oplatí vytrvať v štúdiu a ísť za svojím cieľom, nech by človeku v ceste stála akákoľvek prekážka. A tak sa v aule školy zišlo dvadsaťdva absolventov so zrakovým postihnutím – od najstarších po najmladších – so svojimi bývalými profesormi; pozvanie prijali aj ôsmaci zo Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorých sprevádzala riaditeľka  PaedDr. Šarlota Múdra a ich triedna učiteľka Mgr. Ingrid Semanová. Mnohí našli uplatnenie v Levoči - v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu alebo v Rehabilitačnom stredisku pre ZP. Z tých, ktorí si našli zamestnanie mimo nášho mesta spomeňme Mgr. Eriku Domonkošovú, ktorá pôsobí ako farárka Slovenského zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Košiciach, Mgr. Darinu Ondrušovú, PhD., ktorá pôsobí vo verejnom sektore ako výskumníčka v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave, Mgr. Michala Hercega,  redaktora RTVS, rádio Regina a mnohí  pracujú v Bratislave pre Úniu nevidiacich alebo vyučujú humanitné predmety, ku ktorým inklinovali počas stredoškolských štúdií, a to slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, filozofia, história, hudba.
Veríme, že inšpiráciu nazbierali ôsmaci so zrakovým postihnutím zo základnej školy a naša škola okrem prímy osemročného štúdia a prvého ročníka štvorročného štúdia opäť pripraví možnosť absolvovania stredoškolského vzdelania aj pre týchto žiakov a rozšíri im tak možnosti pre pracovné uplatnenie i skvalitnenie života vôbec.

Mgr. Renáta Milčáková

Pozrite aj Fotoalbum.

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria