Seminár z biológie

O predmete
Cieľom predmetu je umožniť žiakom, ktorí si zvolili tento predmet, podstatne prehĺbiť na vyššej teoretickej úrovni poznatky osvojené v priebehu štúdia biológie. Predmet možno využiť aj na prípravu žiakov na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na vysoké školy.


Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria