Seminár z biológie

O predmete
Cieľom predmetu je umožniť žiakom, ktorí si zvolili tento predmet, podstatne prehĺbiť na vyššej teoretickej úrovni poznatky osvojené v priebehu štúdia biológie. Predmet možno využiť aj na prípravu žiakov na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na vysoké školy.


Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria