Predmetová komisia Matematika Informatika Deskriptívna geometria Inf - maturita História počítačov Hardware IKT Siete Digitálne zručnosti

Stránky predmetovej komisie Matematika - Informatika

Deskriptívna geometriaCieľom predmetu je prehĺbiť a rozšíriť vedomosti žiakov o základných vlastnostich geometrických útvarov a naučiť ich najmä pravouhlé premietanie. Predmet poskytuje poznatky o zobrazovacích metódach, rozvíja priestorovú predstavivosť, pomáha systemizovať poznatky z planimetrie, stereometrie a analytickej geometrie.
 
Momentálne nie je predmet zaradený medzi ponúkané voliteľné predmety

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria