Jazyková škola

 

 

KURZY  ŠTÁTNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY V POPRADE  V ŠK. ROKU 2014/2015

na

Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči

 

ZÁKLADNÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

(úroveň A1 – A2)

 • žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (prima – kvarta) vo veku od 11 rokov

 

STREDNÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

(úroveň B1 pre postup do prípravného ročníka na medzinárodnú skúšku FCE (úroveň B2) a štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1)

 • žiaci gymnázií a stredných škôl - 1. a 2. ročník,
 • študenti univerzity v Levoči a ostatní dospelí záujemcovia

 

STREDNÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

(úroveň B2 – príprava na maturitu a medzinárodnú skúšku FCE  (úroveň B2)

 • žiaci gymnázií a stredných škôl - 3. a 4. ročník,
 • študenti univerzity v Levoči a ostatní dospelíktorí majú záujem absolvovať skúšku FCE

 

 

ZÁPIS

aj v priebehu školského roka v čase vyučovania kurzov u vyučujúcich

 

 

r o z v r h

 

Odd.

Por. číslo kurzu

Kurz

Gymnázium JFR

 

Deň

Čas

Vyučujúci

značka

Ročník JŠ

Posch.

Uč. číslo

 

 

 

ANJ

83

ZA1j

I.

príz.

12

Po - St

14.30 - 16.00

Mgr. Jozef Fabiš

 

84

SA1h

IV.

príz.

13

Po - St

14.30 - 16.00

BSBA. Miloslav Volk

 

85

SA2h

V.

príz.

14

Po - St

14.30 - 16.00

Mgr. Peter Strážik

 

 

ŠKOLNÉ A ZÁPISNÉ za 1. polrok šk. r. 2014/2015

 

 • ANJ - žiaci ZŠ, SŠ a denného štúdia VŠ do 25 rokov : 65,00 €; dospelí: 95,00 €

 

Pri  zápise v priebehu 1. polroka sa odpočíta zo sumy školného

(55,00 alebo 85,00) príslušný počet mesiacov, ktoré už uplynuli.

10,00 € je zápisné, ktoré je stále v rovnakej výške.

 

Školné na 2. polrok šk. roku 2014/2015 bude oznámené v januári 2015, školné za 2. polrok bude potrebné zaplatiť do 31. 01. 2015.

Zápisné na 2. polrok platia len záujemcovia, ktorí  budú chcieť pristúpiť k 1. 02. 2015.

 

KONTAKT

info.jazykovka-poprad.sk,tel.:052/7897701; www.jazykovka-poprad.sk

skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk, tel.: 053/4512250; gymjfrle.edupage.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria