Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania


Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov,

sledovanie trendov kvality škôl.

V rámci projektu bol škole darovaný 1 stolný počítač a  uskutočnilo sa skúšobné

elektronické testovanie žiakov II.A triedy z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Cieľom testovania bolo preveriť kvalitu testov a získať skúsenosti s možnosťou elektronického testovania

v reálnej školskej praxi.

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria